fbpx

Hukuksal Hizmetler

Tüm hukuksal süreçleri sizin için ve sizin yerinize tamamlıyoruz. Alanında uzman ekibimizle hukuki süreci en uygun şekilde sonlandırıyoruz.

Kat karşılığı sözleşmesinin hazırlanması

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olarak da bilinir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde; taraflardan biri arsa sahibi ve diğeri ise müteahhit yani yüklenici firmadır. Tipik sözleşmelerin aksine, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, gayrimenkul satış vaadi ve eser sözleşmeler bulunmaktadır. Buradaki eser sözleşme; müteahhidin, kendisine devredilen arsa üzerinde, yapılan anlaşmaya göre bir yapı ortaya çıkarması anlamını taşımaktadır. Global Lotus Hukuk Departmanı olarak şunu belirtmemiz gerekir ki; kart karşılığı inşaat sözleşmesinde, inşaat firmasının, arsa sahibi adına, inşaatı yapma ve teslim etme borcu; arsa sahibinin de yapılacak inşaat karşılığında arsa taşınmazını devretme borcu altına girmesi gerekir. Böylece kat karşılığı inşaat sözleşmesinin unsurları tamamlanmış olur. Tüm bu süreçlerde de müşterilerimize destek sağlamaktayız.

Satış vaadi sözleşmesinin hazırlanması

Gayrimenkul satış sözleşmesi, gayrimenkul alım satım işlemlerinde, alıcı ve satıcı arasında düzenlenerek imzalanan bir tür belgedir. Bu sözleşme ile mülkün satışı teminat altına alınmış olur. Sözleşme yapmak, ileride alım satım konusunda çıkabilecek sorunların önlenmesi için çok önemlidir. Bir nevi ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılması taahhüt edilmiş olur. Bu nedenle taşınmaz satış vaadi sözleşmesi belli bir taslağa göre hazırlanmalı ve noter huzurunda taraflarca imzalanmalıdır. Gayrimenkul satış sözleşmesinin geçerlilik şartı kazanabilmesi için satış bedelinin sözleşmede yer alması gerekir. Sözleme hazırlanması ve süreçleri hakkında müşterilerimize her konuda yardımcı olmaktayız.

Yönetim planının kurulması

Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır. Adeta bir muhasebeci ve işletmeci gibi çalışması gereken site yönetiminin sorumluluk alanı bir hayli fazla aidatların toplanması, binanın temizliği, asansör bakımları, yeşil alanlarının düzeni ve bakımı, çalışanların maaşı, sigortası, izinleri ve kıdem tazminatı gibi meseleler site yönetimi nin profesyonel ellere bırakılması gerektiğinin birkaç göstergesidir. Global Lotus İnşaat Yatırım danışmanlığı site yönetim planının kurulması aşamalarında müşterilerine destek olmaktadır.

Kart irtifikanın kurulması

İnşaatı henüz tamamlanmamış olan, bağımsız bölümlere sahip yapı üzerinde, kat mülkiyetine esas olmak üzere maliklerin arsa payı oranında kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir. Kat irtifakının kurulması resmi senet yolu ile olur. Bu senet Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenir. İrtifak hakkı tapu siciline bu belge ile tescil edilir. Kat irtifakı arsa payı oranında arsa malikleri veya paydaşları lehine kurulur. Projenin yapım aşamasında satın alınan konut, iş yeri gibi taşınmazlarda müteahhit tarafından bu taşınmazlar için kat irtifaklı arsa tapusu verilir. Tüm bu süreçlerin yönetimini Global lotus olarak dikkatle ve titizlikle müşterilerimiz için gerçekleştiriyoruz.

Çözüm ortağı olduğumuz bazı projeler

Allsancak

Alsancak,İzmir
  • Devam Ediyor

  • 1+1/2+1/3+1/4+1/5+1

  • Konut