fbpx

Proje Oluşturma ve Pazarlama

Doğru bir satış ve pazarlama için en uygun projelendirmeyi yapıyoruz. her marka için kendine özgü bir çalışma yöntemi geliştirerek sonuca ulaşıyoruz.

Pazar analizi

Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı olarak konut projesi geliştirirken mevcut pazarın detaylı olarak incelenmesinin önemini bilmekteyiz. Bu İncelemeler ışığında ileriye dönük değerlendirmelerin yapılması, proje geliştirme öncesi çalışma için nelerin talep edilip edilmediğini ve arzın ne durumda olduğunun cevabını bulmak, talebin geçmiş durumunun, bugünkü durumunun ne olduğunu ve gelecekteki durumunun ne olacağını tahmin edebilmek proje için en önemli kriterdir. Ayrıca arzın aynı şekilde irdelenmesi muhtemel projenin verimliliği açısından önemlidir.Sonuç olarak çalışmalarımızı, muhtemel projeler için konut pazarının incelenmesini sağlamak ve arz ve talep doğrultusunda önerilerde bulunulma doğrultusunda yaparız. Bu doğrultuda yerli veya yabancı yatırımcılar için proje öncesi atılması gereken Pazar araştırma adımının önemini bulmak ve aynı sorulara şehir merkezinde geliştirilmesi muhtemel projelere yönelik ne tür cevapların alınacağını görmemizi sağlar. Bu sayede farklı bölgelerde, farklı konseptlerde, farklı hedef kitlelere yönelik projelerin, sorulan aynı soruların cevaplarının ne olduğunu/olacağını elde ederiz.

Proje planlaması

Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı Proje planlaması aşamalarına müşterilerine destek olarak, kompleks işleri yönetmek için gerekli olan standartları yürürlülüğe sokulması, böylelikle en komple proje kontrollerini yaparak inşaat proje yönetiminin etkin bir şekilde başarıya ulaşmasını sağlar. Gerçekçi, uygulanabilir ve güvenilir bütçeler ile tasarım ve inşaat çizelgeleri optimize edilir ve hızlandırılır. Bütçe ve takvim takibi; inşaat proje yönetiminin zamanında ve hedeflenen maliyetler çerçevesinde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Konsept geliştirme

Gayrimenkul geliştirme projelerinde iki önemli kriter bulunur. Bunlardan ilki projenin yapılacağı alanda maksimum faydayı elde edecek bir proje geliştirmedir. İkinci en önemli kriter ise projenin satışı ile doğrudan ilişkili olarak projenin konseptinin geliştirilmesidir. İki unsur da projeler için büyük önem taşırken konsept geliştirme zaman zaman ihmal edilmekte büyük verimle tasarlanan projeler istenilen sonuçları vermemektedir. Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı KONSEPT geliştirme ile ilgili işin başında yapılması gereken çalışmaları doğru analizlerle gerçekleştirir. Doğru analizlerle birlikte elde edilen sonuçlar projelerin verimliliğini arttıracaktır. Arsa verimliliği ile konsept verimliliği arasında iyi bir denge kurmak gerekir. Projenin farklı ve yenilikçi bir yaşam konsepti sunuyor olması satın alma düşüncesinde büyük önem taşır. Yaratıcı konseptler ile projelerin satılabilirliği artarken fiyatları da arttırmak mümkün olacaktır. Özellikle kendi yaşam alanına sahip proje konseptlerinde bunu sağlamak için detaylara önem vermek gerekir. Bu noktada müşterilerimize KONSEPT GELİŞTİRME aşamalarında destek sağlarız.

Potansiyel müşterilerin proje beklentileri, konut ve ticari projelerin geliştirilmesi

Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığının Projeye uygun konsept geliştirme sürecinde kullandığı analizlerinden birisi de SWOT Analizi ya da bir diğer adıyla Rekabet Analizidir. SWOT Analizi rakip projelerin; konumu, konsepti, tasarım dinamikleri, kat planları ve daire tipleri, fiyatlandırmaları gibi detayları içerir. Rekabetin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini görmek, projenin artıları ile eksilerini bir arada değerlendirmek için SWOT Analizi mutlaka yapılması gereken bir pazar analizidir. Gayrimenkul geliştirme projelerinde önemli olan satılabilirliği yüksek bir proje geliştirme olduğundan hedef kitleyi de incelemek gerekir. Hedef kitle belirlendikten sonra yapılacak olan incelemelerde kitlenin ihtiyaçlarının neler olduğu, nasıl bir yerde yaşamak istedikleri, ne tür konutlar tercih ettikleri ve ödeme güçlerinin nasıl olduğu sorularının cevapları bulmuş, bu bilgiler doğrultusunda projeye uygun konsept geliştirme çalışmalarımız başlar. Söz konusu projenin yapılacağı arsaya uygun olan bir proje satılabilir olmak zorunda değildir. Sıradan bir konsept ve yanlış ürün analizi ile projenin satılabilirlik oranını düşürmemek için çalışmalarımızı bu çerçevelerde gerçekleştiririz.

Gelir tahminleri, bütçeleme ve şerefiyelendirme

Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı bir projenin bütçelerini önceden hazırlayarak, gelecek dönemle ilgili kararları almayı ve müşterilerini tüm olası durumlara hazırlanmayı amaçlarlar. Bu sayede müşterilerimiz, planlanan bütçe ve gerçekleşen harcamaları karşılaştırılarak, bir sonraki dönem için daha doğru ve isabetli planlama yapma imkânı elde ederler.

Finans modellerinin hazırlanması

Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı müşterileri için Finansal planlama yaparken bir projenin amaçlarına (maksimum kar) ulaşmak için gereken kaynakları, bu kaynakların nerelerde ne zaman kullanılacağını göstererek en uygun Finansal Planlamayı sağlar. Finansal planlama bir iş planının en önemli halkasıdır. Finansal planlama firmanın iş planında yer alan projeyi, projeyi hayata geçirmek için gerekli olan para, işçilerin sigorta ve maaş ödemeleri, inşaatın kendi sigortasının ödemeleri, git gel ve masrafları, işçilerin yemeği gibi en detayına kadar bu sarfların hangi kaynaklardan finanse edileceği sizi finansal planlamaya götürür. Yani doğru bir finansal planlama için gereken ilk şey doğru bir iş planıdır. İş planları ne kadar detaylı hazırlanır ise finansal planlama da o derece başarılı olacaktır. İş planının yanında doğru bir finansal planlama sizin kazançlarınızdan yola çıkarak, nakit akışınızı, borçlarınızı, alacaklarınızı, yatırımlarınızı ve tasarruflarınızı nasıl yönetileceğiniz hususunda sizlere rehber oluruz.

İş akış planının hazırlanması

Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı bir projenin gerçekleşmesi için gerekli olan adımları, verilmesi gereken kararları sıralı bir biçimde uygun şekillerle görsel olarak müşterilerine ifade eder. Projenin gerçekleşmesi için bir İŞ AKIŞ PLANINda;
• Projenin gerçekleşmesi için gerekli bütün adımlar bulunmalıdır,
• Plandaki adımlar birbirlerine oklarla bağlanır,
• Bağlayıcı oklarla sağlanan bağlantılar sürecin akışını temsil eder,
• Süreçteki akış baştan sona ifade edilir,
• İlgili süreç, bir bakışta tamamıyla anlaşılabilmelidir.
İŞ AKIŞ PLANI OLUŞTURMA ADIMLARI
Bir iş akış planına ait hazırlanma sürecinde Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı aşağıdaki soruların cevaplarını arar;
• Projenin belirlenmesi ve tanımının yapılması: NE?
• Projenin başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi: NEREDE?
• Projenin nasıl yapıldığının (adımların/kararların) belirlenmesi: NASIL?
• Hangi adımın ne zaman yapıldığının belirlenmesi: NE ZAMAN?
• İşin kimin tarafından yapıldığının belirlenmesi: KİM?

Fizibilite çalışmaları

Herhangi bir yatırım veya projeyi başlama kararı vermeden önce FİZİBİLİTE çalışmalarının sistematik bir şekilde yapılması gerekmektedir. Fizibilite dosyaları sonucunda bu iş, yatırım veya projeye girip girmeyeceğiniz hakkında soruların cevapları arar projeye başlamaya karar verilebiliriz. Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı Fizibilite raporlarını hazırlanırken Projeyi Fizibilite aşamaları denilen aşamalardan geçirir ve yatırımın karlı mı zararlı mı olacağını ortaya koyar ve bilgi toplanma işlemlerini gerçekleştirilir. Fizibilite raporları sonrasında yatırımın karlı olup olmadığı veya ne oranda karlı bir yatırım olacağını ortaya çıkarır.

Mimari konsept hazırlanması

Mimari proje tasarımı uzun ve karmaşık bir süreçtir. Aileniz için hayalini kurduğunuz yaşam biçimini şekillendirmek başlı başına ustalık gerektirir, eğer ki standart ve basmakalıp şablonlar üzerinden ilerlemek istemiyorsanız! Gayrimenkul çoğunlukla bir insanın ya da bir ailenin hayatları boyunca yapabilecekleri en büyük yatırımdır. Günümüz modern toplumu, yaşam biçimi, hevesleri, bürokrasisi ve yapım sistemleri bu konuyu pahalılığının yanında daha da karmaşık hale getirmiş durumdadır. Global Lotus İnşaat Yatırım Danışmanlığı yalın ve minimalist yaklaşımlar bularak bunu gösterebilmek, anlatabilmek bir serüven haline getirmek sürecin de istenen bir parçası olur. İşte, projenizin tasarım süreci tüm bu karmaşıklığın estetik, şık, düzenli ve ekonomik bir şekilde çözümlendiği, planlandığı, tasarlandığı ve hesaplandığı en önemli aşamadır.

Çözüm ortağı olduğumuz bazı projeler

Folkart Vega

Konak, İzmir
  • Yapım Aşamasında

  • Konut & Ticari

Country Side West

Kuzey Kıbrıs
  • Devam Ediyor

  • 1+1/2+1/3+1

  • Konut / Rezidans